On Spicy minced Duck

ร้านอรลาบเป็ด จำหน่ายอาหารอีสานประเภทเป็ด มีเมนูต่าง ๆ ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นลาบเป็ด ต้มเ็ครื่องใน หัวท้ายเป็ด รสชาดแซ่บอีหลีเด้อ

Categories :

Food / Thai

Contact :


Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 5:00 PM
Thursday 8:00 AM - 5:00 PM
Friday 8:00 AM - 5:00 PM
Saturday 8:00 AM - 5:00 PM
Sunday 8:00 AM - 5:00 PM

All Reviews (1)

OHMYGOD LOVE GOD
2012-11-12 07:16:48

หากใครชอบทานอาหารประเภทลาบ อาหารอีสาน หรืออาหารประเภทเป็ด วันนี้ผมมีร้านใน จ.สกลนคร ที่เป็นร้านเก่าแก่ และขึ้นชื่อของ จ.สกลนครมาแนะนำคับ ร้านที่ว่านี้ชื่อว่า "อรลาบเป็ด"

ชื่อร้านนี้ตั้งตามชื่อลูกสาวของร้าน ลูกสาวของร้านชื่ออร ทางร้านเลยตั้งชื่อร้านว่า อรลาบเป็ด ร้านหาไม่ยากครับ อยู่ ถ.ส.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion