รูปภาพ - กุ้งเพื่อนแพรว

บรรยากาศห้องแอร์ เย็นสบาย