รูปภาพ - กุ้งเพื่อนแพรว

พนักงานย่างกุ้งมือเป็นระวิง