Doiinthanon

โครงการอนุรักษ์ รวบรวม ฟื้นฟู ขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี และกล้วยไม้หายากชนิดต่าง ๆ รวมถึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (1)

จู้จุ ผู้น่ารัก
2012-12-12 22:36:07

บอกได้คำเดียวว่าสวยมาก ๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ที่ตั้งของโครงการ ซึ่งเป็นสันเขาสวยงามมาก หรือจะเป็นดอกกล้วยไม้ สวยจนบอกไม่ถูกต้องได้มาเห็นเองกับตาจริง ๆ ค่ะ ที่นี่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี รวบรวมพันธุ์เพื่อการศึกษาวิจ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion