Suan Puttipan

สวนสุทธิพันธ์ ตั้งอยู่ที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำหน่ายต้นพุทธรักษาพันธ์แคระ กล้วยพันธ์ต่างๆ และอุปกรณ์การตกแต่งสวน เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

Categories :

Shopping / Flowers and Plants

Contact :

080-587-2370, 089-153-0391

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 6:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 6:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 6:00 AM - 6:00 PM
Thursday 6:00 AM - 6:00 PM
Friday 6:00 AM - 6:00 PM
Saturday 6:00 AM - 6:00 PM
Sunday 6:00 AM - 6:00 PM

All Reviews (1)

Chatchai Ruangmak
2013-01-18 15:28:49

ท่านที่ชอบปลูกต้นพุทธรักษา ไม่ควรพาดที่จะอ่านรีวิวนี้เป็นอันขาด ผมจะพาไปที่สวนพุทธิพันธ์ตั้งอยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับเจ้าของร้าน คุณสุทธิพันธ์ บุญใจใหญ่ เป็นอีกท่านหนึ่งที่รักการปลูกต้นไม้ ท่านเริ่มต้นการปลูกต้นพุทธรักษาด้วยการใช้ต้นพุทธรักษาเป็นที่ยึดเหนี่ยวดิน.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

Map : Suan Puttipan

Loading.....