Wat Pho Een

วัดโพธิ์เอน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2292 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2507 เป็นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียว หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น กุฏิสงฆ์เป็นอาคารตึกครึ่งไม้ครึ่ง วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ..ศ. 2503 พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เรียกว่า หลวงพ่อซุ้มประสิทธิโชค พระพุทธรูปปางมารวิชัย

Contact :

0-2924-7718

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 6:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 6:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 6:00 AM - 6:00 PM
Thursday 6:00 AM - 6:00 PM
Friday 6:00 AM - 6:00 PM
Saturday 6:00 AM - 6:00 PM
Sunday 6:00 AM - 6:00 PM

All Reviews (3)

Janio .ktc
2014-01-29 15:39:02

เมื่อความวุ่นวายเข้ามาครอบงำ จนชีวิตรู้สึกยุ่งเหยิง ผมมักจะไปหาความสงบใกล้กรุง ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี นั่นคือวัดโพธิ์เอน วัดเก่าแก่ที่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโน่นเลย

ที่ผมบอกว่าวัดนี้มีความสงบ จุดเด่นง่ายๆ เลยคือที่วัดโพธิ์เอนจะมีพระสงฆ์น้อยมาก ประมาณ 6 รูปเท่านั้.. Read more

I am Backpacker
2013-01-24 17:57:28

เคยขับรถผ่านเลยแวะเข้าไปเข้าห้องน้ำครับ แต่ก็ไม่ลืมที่จะทำบุญ เลยพบว่าเป็นอีกวัดที่มีความสวยงามและเงียบสงบไม่แพ้วัดดังอื่นๆเลยทีเดียว ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะตั้งใจแวะไปทำบุญและก็ถ่ายรูปสวยๆมาฝากครับ Read more

TSK H
2013-01-23 23:34:42

ป็นวัดที่บังเอิญได้เข้าไปแบบงงๆ แต่กลับชอบแล้วก็ทำให้ตั้งใจมาที่วัดนี้อีกบ่อยครั้งที่มีโอกาส เหตุที่ชอบเพราะเป็นวัดที่เงียบสงบ ไม่ใช่วัดแนวพุทธพาณิชย์ที่วุ่นวายและพลุกพล่านไปด้วยผู้คนจนล้นวัดไปหมด พระสงฆ์มีอยู่เพียง2-4 รูป อยู่แบบเงียบๆ ด้านหลังของวัดติดน้ำ และมีหลวงพ่อประสิทธพรอยู่ด้านในศาลาริมน้ำ .. Read more

Show 1 to 3 of 3 Items

Discussion