รูปภาพ - ดิเอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์สปา

ท่ามกลางดอกไม้..เดินเล่นได้กว้างมากและผมปั่นจักรยานในรีสอร์ทได้เลย