รูปภาพ - เถ้าแก่ลาว , เชียงคาน เลย

ภาพห้องพักชั้น 2 ริมแม่น้ำโขง