๊Udomsompron Temple

วัดป่าอุดมสมพร เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ

Categories :

Tourist Attraction / Museum

Contact :


Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 6:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 6:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 6:00 AM - 6:00 PM
Thursday 6:00 AM - 6:00 PM
Friday 6:00 AM - 6:00 PM
Saturday 6:00 AM - 6:00 PM
Sunday 6:00 AM - 6:00 PM

All Reviews (1)

OHMYGOD LOVE GOD
2013-02-06 21:42:19

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร
แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม อยากบอกว่าถ้ามาจ.สกลนครแล้วละก็ ถ้าไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยว วัดป่าอุดมสมพร ที่ อ.พรรณานิคม แล้วละก็ ถือว่ามาไม่ถึงสกลนครนะครับ เพราะสกลนคร ถือว่าเป็น ถิ่นมั่นในพุทธธรรม มีเกจิอ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion