Brahma

พระพรหมองค์ใหญ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2551 ในโอกาสที่ระลึก 80 ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเผยแพร่ประวัติของหัวเมืองพรหมในอดีต ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย มีศาลาสำหรับนมัสการหลวงพ่อจรัล และจัดแสดงแผ่นป้ายข้อมูลประวัติความเป็นมาของอำเภอพรหมบุรี

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (1)

Thanakrit L.
2013-02-13 17:12:35

ไปมาแล้วครับ องค์ใหญ่มาก ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะนมัสการได้นะครับ

" เทวาลัยพระพรหม" จังหวัด สิงห์บุรี ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติ หัวเมืองพรหมในอดีต หรือ พรหมบุรี ในปัจจุบัน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2551 ในโอกาสที่ระลึก 80 ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวั.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion