Rider's Coffee @ Chiangkhong

Contact :

398 ถนนสายกลาง บ้านหัวเวียง ต.เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

0 5379 1522
http://www.facebook.com/RiderCoffeeAtCheiyngkhxng

Open Hours :

Monday 9:00 AM - 9:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 9:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 9:00 PM
Thursday 9:00 AM - 9:00 PM
Friday 9:00 AM - 9:00 PM
Saturday 9:00 AM - 9:00 PM
Sunday 9:00 AM - 9:00 PM

Descriptions :

Rider Coffee@เชียงของ เชียงราย มาดื่มด่ำกับกาเเฟรสชาติ Premium จากหลายประเทศ บรรยากาศคอ Biker
ถ้าพูดถึงเชียงราย มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก อ.เชียงของเป็นอีกอำเภอที่เงียบคนไม่พรุกพร่านแต่มีเสน่ห์ ในตัวเองอย่างบอกไม่ถูก ผมไปเมื่อหลายปีก่อนไม่มีร้านกาแฟที่บรรยากาศน่านั่งเลย แบบว่าไม่เหมาะกับอากาศที่สุดแสนสบาย Rider coffee เป็นอีกหนึ่งคำตอบเพราะผมเองชอบกาแฟเป็นพิเศษ อยากให้คนมาเท่ว ที่เชียงของ ได้พบอากาศหนาว ร้านกาแฟที่บรรยากาศดีกาแฟรสเยี่ยม we also happy

All Reviews (0)

No review,
Write a first review

สนใจให้ทีมงานรีวิวร้านค้า/เพิ่มข้อมูลร้านใหม่ ติดต่อ Sale@PaiNaiDii.com

Map : Rider's Coffee @ Chiangkhong

Loading.....