เจดีย์ศรีพุทธคยา วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (นาวาศักดิ์สิทธิ์)

เจดีย์ศรีพุทธคยา จำลองแบบมาจากเจดีย์ศรีพุทธคยา ณ รัฐพิหาร เมืองคยา ประเทศอินเดียทุกประการ เพียงแต่ย่อสัดส่วนลงมาให้เหมาะกับพื้นที่ มีความสูง ๒๘ เมตร เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ และมีความกว้างประมาณ ๑๖ x ๒๐ เมตร ภายในองค์เจดีย์จะมี ๓ ชั้น เริ่มการก่อสร้างโดยวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวยยอดเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับลวดลายปูนปั้น ทางเข้าสู่เจดีย์จะเป็น โทรณะ หรือซุ้มประตูปราสาทพร สำหรับผู้ที่เข้าไปสักการะองค์เจดีย์ มีลักษณะเป็นเสาสลักลวดลายแบบอินเดีย เมื่อเข้าถึงเจดีย์จะผ่านประตูชั้นล่าง จะมีซุ้มพระพุทธรูปยืนศิลปะอินเดียทั้งสองข้าง มีหน้าบันใหญ่อยู่ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งและรอบๆ จะเป็นซุ้มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ มีซุ้มพระพุทธรูปนั่งอยู่รอบฐานเจดีย์ ชั้นที่สอง มีลักษณะเป็นมุขเด็จทั้งซ้ายขวาในระดับนี้มีการตกแต่งแผงกลาง ๔ ทิศ รายรอบด้วยมุมพระพุทธรูป ส่วนเหนือขึ้นไป ตรงกลางจะเป็นหน้าบันประดิษฐานพระพุทธรูปตามมุม แกะลวดลายปูนปั้นหน้ากาลโดยรูปพระสถูป ๔ ปาง คือ ปางปฐมเทศนา ปางมารวิชัย ปางประทานพร และปางสมาธิ ที่งดงามตามแบบอย่างเจดีย์ศรีพุทธคยาจำนวน ๒๘๔ องค์ เป็นเครื่องเตือนสติว่า ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะกาลเวลากลืนกินทุกอย่างแม้แต่ตัวเอง องค์พระเจดีย์แต่ละด้านประดับด้วยหน้าบัน ซุ้มพระ และหน้ากาลลดหลั่นกันไปถึงยอด ปรัชญาและความมุ่งหมาย ในการสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นเครื่องหมายของการตรัสรู้ การเกิดและดับ เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปในประเทศไทยและในโลกครบ๕,๐๐๐ ปี เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสาวกทุกพระองค์ แด่ผู้มีคุณต่อแผ่นดินไทยทั้งสิ้นทั้งปวง ที่สำคัญเพื่อเป็นการทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อรองรับการประกาศสันติภาพของโลก ที่องค์การสหประชาชาติให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันวิสาขบูชาโลก ซึ่งจะบังเกิดสันติสุขและสันติธรรมแก่เมธีชนชาวโลกสืบไป อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของชนในชาติให้รู้จักสามัคคี เชิดชูเอกลักษณ์ของชาติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น และเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีพิธีสมโภชองค์เจดีย์ ภายในองค์เจดีย์ จะมีทั้งสิ้น ๔ ชั้น

ชั้นล่าง เป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติธรรม ประดิษฐาน สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพ่อดำ แกะสลักจากหินพิเศษ ซึ่งได้จากภายในวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ เป็นพระประธาน ซึ่งห้องนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ พระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาด้วย

ชั้นที่ ๑ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธเมตตาสันติภาพ เนื้อสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว สูง ๔.๑๙ เมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ชั้นที่ ๒ เป็นห้องที่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรยศรีศากยสิงห์ ขนาดหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว สูง ๔ เมตร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ

ชั้นที่ ๓ ในชั้นนี้ ได้จำลอง พระคันธกุฎีที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาไว้ ผู้ที่จะขึ้นมายังห้องนี้ได้จะร้องรับสัจจะว่าจะถือศีลบริสุทธิ์อย่างน้อย ๑ ข้อถวายเป็นธรรมบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รีวิวทั้งหมด (2)

wootthikrai kirengkraiyos
2015-03-10 09:21:52

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ตั้งอยู่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตัววัดจะตั้งอยู่บนยอดเขาโคกเผ่น มีเนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวง เรือมีนามว่า ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล

จุดเด่นของวัดคือเจดีย์ศรีพุทธคยา ท.. อ่านต่อ

ครั่นคร้าม
2015-02-25 10:34:04

ใกล้จะปิดทริปท่องนครสวรรค์ บังเอิญไปอ่านเจอบทความ “เที่ยวเมืองไทย เหมือนไปเมืองนอก” ของเว็บ PaiNaiDii มีที่เที่ยวในจังหวัดนี้ติดอันดับกับเค้าด้วยล่ะ นั่นคืออินเดียในเมืองไทย หรือ เจดีย์ศรีพุทธคยา วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (นาวาศักดิ์สิทธิ์) แม้ตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงเย็นย่ำ แต่ก็น่าจะพอทันเวลาอยู่นะ....

.. อ่านต่อ

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

บทความที่เกี่ยวข้อง (3)

Paradise On Earth! 7 ที่เที่ยว Unseen เชื่อหรือไม่นี่นครสวรรค์

ถ้าพูดเรื่อง "โมจิ" และ "งานแห่มังกร" แน่นอนว่าใครๆก็ต้องนึกถึง "นครสวรรค์" แต่เชื่อว่าถ้าให้นึกเพิ่มมากกว่านั้น หลายคนอาจจะนึกไม่ออก PaiNaiDii ชวนคุณๆ ไปเช็คอินกับที่เที่ยวสุด Unseen นครสวรรค์ ที่บอกเลยว่า ถ้าได้รู้จักจะต้องอึ้ง ว่านครสวรรค์มีแบบนี้ด้วยเหรอ??? อยากรู้ว่ามีอะไรน่าทึ่งบ้าง ตามไปดูกันเลย     01 วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ Photo :  Facebook ไหว้พระ ...

10 วัดสวย เริ่ด เจิด ที่สุดในเมืองไทย ต้องไปดูให้ได้

เที่ยว นั่น นี่ โน่น มาก็มาก แต่จะว่าไป  PaiNaiDii ยังไม่ค่อยได้พาไปเที่ยววัดกันสักเท่าไหร่ ทั้งๆที่เมืองไทยเป็น “เมืองพุทธ” แต่ระดับ “PaiNaiDii” จะพาเที่ยวทั้งที จะไปวัดธรรมดาทั่วไปก็ใช่ที่ งานนี้ขอคัดมาแบบเน้นๆ เอาที่สวย เริ่ด เจิดสุด รับรองว่า งานนี้ตื่นตากับความงาม ถึงขนาดที่ว่าถ้าได้ไปจนครบ คุณต้องรักการเข้าวัดและลืมที่เที่ยวแบบอื่นๆไปเลยทีเดียว   1. วัดพ...

เที่ยวเมืองไทย เหมือนไปเมืองนอก 2013

จากกระแสตอบรับที่มาแรงของบทความ เที่ยวเมืองไทย ไปเมืองนอก จนทำให้หลายคนอึ้งปนทึ่งในความงาม และความสามารถของพี่ไทยเรา ดังนั้นบทความฉบับนี้เราจะขอ Follow ความฮอตฮิตอย่างต่อเนื่อง กับอีก 10 สถานที่เที่ยวในเมืองไทย สไตล์เมืองนอก 10 ประเทศ (ภาค 2) มาเริ่มต้นด้วย... ทะเลทรายซาฮาร่า ในเมืองไทย         Photo : แฮซาย         Photo ...

แสดงความคิดเห็น