เจดีย์ศรีพุทธคยา วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (นาวาศักดิ์สิทธิ์)

เจดีย์ศรีพุทธคยา จำลองแบบมาจากเจดีย์ศรีพุทธคยา ณ รัฐพิหาร เมืองคยา ประเทศอินเดียทุกประการ เพียงแต่ย่อสัดส่วนลงมาให้เหมาะกับพื้นที่ มีความสูง ๒๘ เมตร เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ และมีความกว้างประมาณ ๑๖ x ๒๐ เมตร ภายในองค์เจดีย์จะมี ๓ ชั้น เริ่มการก่อสร้างโดยวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวยยอดเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับลวดลายปูนปั้น ทางเข้าสู่เจดีย์จะเป็น โทรณะ หรือซุ้มประตูปราสาทพร สำหรับผู้ที่เข้าไปสักการะองค์เจดีย์ มีลักษณะเป็นเสาสลักลวดลายแบบอินเดีย เมื่อเข้าถึงเจดีย์จะผ่านประตูชั้นล่าง จะมีซุ้มพระพุทธรูปยืนศิลปะอินเดียทั้งสองข้าง มีหน้าบันใหญ่อยู่ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งและรอบๆ จะเป็นซุ้มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ มีซุ้มพระพุทธรูปนั่งอยู่รอบฐานเจดีย์ ชั้นที่สอง มีลักษณะเป็นมุขเด็จทั้งซ้ายขวาในระดับนี้มีการตกแต่งแผงกลาง ๔ ทิศ รายรอบด้วยมุมพระพุทธรูป ส่วนเหนือขึ้นไป ตรงกลางจะเป็นหน้าบันประดิษฐานพระพุทธรูปตามมุม แกะลวดลายปูนปั้นหน้ากาลโดยรูปพระสถูป ๔ ปาง คือ ปางปฐมเทศนา ปางมารวิชัย ปางประทานพร และปางสมาธิ ที่งดงามตามแบบอย่างเจดีย์ศรีพุทธคยาจำนวน ๒๘๔ องค์ เป็นเครื่องเตือนสติว่า ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะกาลเวลากลืนกินทุกอย่างแม้แต่ตัวเอง องค์พระเจดีย์แต่ละด้านประดับด้วยหน้าบัน ซุ้มพระ และหน้ากาลลดหลั่นกันไปถึงยอด ปรัชญาและความมุ่งหมาย ในการสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นเครื่องหมายของการตรัสรู้ การเกิดและดับ เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปในประเทศไทยและในโลกครบ๕,๐๐๐ ปี เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสาวกทุกพระองค์ แด่ผู้มีคุณต่อแผ่นดินไทยทั้งสิ้นทั้งปวง ที่สำคัญเพื่อเป็นการทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อรองรับการประกาศสันติภาพของโลก ที่องค์การสหประชาชาติให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันวิสาขบูชาโลก ซึ่งจะบังเกิดสันติสุขและสันติธรรมแก่เมธีชนชาวโลกสืบไป อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของชนในชาติให้รู้จักสามัคคี เชิดชูเอกลักษณ์ของชาติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น และเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีพิธีสมโภชองค์เจดีย์ ภายในองค์เจดีย์ จะมีทั้งสิ้น ๔ ชั้น

ชั้นล่าง เป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติธรรม ประดิษฐาน สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพ่อดำ แกะสลักจากหินพิเศษ ซึ่งได้จากภายในวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ เป็นพระประธาน ซึ่งห้องนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ พระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาด้วย

ชั้นที่ ๑ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธเมตตาสันติภาพ เนื้อสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว สูง ๔.๑๙ เมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ชั้นที่ ๒ เป็นห้องที่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรยศรีศากยสิงห์ ขนาดหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว สูง ๔ เมตร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ

ชั้นที่ ๓ ในชั้นนี้ ได้จำลอง พระคันธกุฎีที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาไว้ ผู้ที่จะขึ้นมายังห้องนี้ได้จะร้องรับสัจจะว่าจะถือศีลบริสุทธิ์อย่างน้อย ๑ ข้อถวายเป็นธรรมบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รีวิวทั้งหมด (2)

wootthikrai kirengkraiyos
2015-03-10 09:21:52

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ตั้งอยู่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตัววัดจะตั้งอยู่บนยอดเขาโคกเผ่น มีเนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวง เรือมีนามว่า ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล

จุดเด่นของวัดคือเจดีย์ศรีพุทธคยา ท.. อ่านต่อ

ครั่นคร้าม
2015-02-25 10:34:04

ใกล้จะปิดทริปท่องนครสวรรค์ บังเอิญไปอ่านเจอบทความ “เที่ยวเมืองไทย เหมือนไปเมืองนอก” ของเว็บ PaiNaiDii มีที่เที่ยวในจังหวัดนี้ติดอันดับกับเค้าด้วยล่ะ นั่นคืออินเดียในเมืองไทย หรือ เจดีย์ศรีพุทธคยา วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (นาวาศักดิ์สิทธิ์) แม้ตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงเย็นย่ำ แต่ก็น่าจะพอทันเวลาอยู่นะ....

.. อ่านต่อ

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

บทความที่เกี่ยวข้อง (3)

Paradise On Earth! 7 ที่เที่ยว Unseen เชื่อหรือไม่นี่นครสวรรค์

10 วัดสวย เริ่ด เจิด ที่สุดในเมืองไทย ต้องไปดูให้ได้

เที่ยวเมืองไทย เหมือนไปเมืองนอก 2013

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ