Wat Yanawa

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดคอกควายขึ้นเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดคอกกระบือ" ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น "วัดยานนาวา"

Contact :

02-672-3216

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (3)

SaSi Wanart
2013-04-28 20:08:44

แวะไปเคารพสักการะมาแล้วค่ะ สำหรับวัดนี้ เป็นวัดที่สวยและใหญ่โตมาก ๆ จุดเด่นของวัดมีทั้งภายในวัด และ นอกวัดเลยนะคะ ภายในวัดก็จะมีมัคลีผลขึ้นชื่อไว้ให้กราบไหว้บูชา ขอในสิ่งที่อยากได้ และมีสถานที่ทำสมาธิ และลานธรรมอยู่ภายในวัดด้วยนะคะ ส่วนภายนอกวัดจะมีรูปทรงของฐานเจดีย์ที่เป็นรูปร่างของเรือสำเภาตั้งสง่.. Read more

BaNaNa Lover
2013-03-12 17:34:07

ไป "วัดยานนาวา" ต้องไม่ลืมเข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้บ่อยๆ และก็ครั้งละนานๆค่ะ

วัดยานนาวาเป็นพระอารามหลวงที่มีความสวยงามและใหญ่โตมากๆวัดหนึ่งเลยค่ะ จุดเด่นของวัดคงเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางวัด แถมยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพ.. Read more

NanNy Jaripa
2013-02-27 16:43:15

วัดยานนาวา เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี จุดเด่นของที่นี้ก็อยู่ที่เรือสำเภายานนาวา โปรดสร้างโดยรัชกาลที่ 3 ซึ่งภายในสำเภาจะมีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเล็กอยู่ในลำสำเภารวม 2 องค์ ส่วนบริเวณด้านหน้าข.. Read more

Show 1 to 3 of 3 Items

Related Articles (2)

7 วัด Unseen เมืองกรุง มีด้วยหรือเนี่ยะ!

สัมผัสชีวิตของคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริงกับสตรีทไวส์ กูรู ณ อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ