Roi-Et Aquarium

สถานที่แสดงพันธ์สัตว์น้ำตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรเทพ(หน้าวัดบึงพระลานชัย) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกันอาคารแรกประกอบด้วยห้องโถง ห้องบรรยายห้องนิทรรศการ สำนักงาน ห้องจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ส่วนอาคารที่ 2 เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างเป็น ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยตู้ปลาขนาดเล็กที่ ฝังอยู่ในผนังรอบ ๆ อาคาร จำนวน 24 ตู้ กลางอาคาร เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ 1 ตู้ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ป่วย ด้านนอกของ ตัวอาคารจะมีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมแก่ตัวอาคาร โดยจัดเป็นสวนหย่อมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบของตัวอาคาร พร้อมทั้งจัดให้ มีลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชมอีก 2 จุด มีอุโมงค์แก้ว ผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ชั้นบนของอาคารเป็นบ่อพักน้ำ ถังกรองน้ำบ่อพัก และสำรองพันธุ์สัตว์น้ำไว้สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนี้ เปิดทุกวันเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก 5 บาท ผู้ใหญ่ 10 บาท และชาวต่างประเทศ 30 บาท

Categories :

Tourist Attraction / Museum

Contact :

0-4351-1286

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday 8:30 AM - 4:30 PM
Thursday 8:30 AM - 4:30 PM
Friday 8:30 AM - 4:30 PM
Saturday 8:30 AM - 4:30 PM
Sunday 8:30 AM - 4:30 PM

All Reviews (1)

It's Me OiL
2013-03-08 14:23:55

หลายคนชอบมองข้ามจังหวัดเล็กๆ อย่างร้อยเอ็ด แต่ใครจะรู้ว่า จริงๆแล้ว เมืองร้อยเอ็ดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อยู่เหมือนกัน วันนี้เราภูมิใจนำเสนอ Roi-et Aquarium ดูชื่อไฮโซมั้ย จริงๆมันคือ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นั่นเอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือ Roi-et Aq.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ