รูปภาพ - หงายหลัง (จิ้มจุ่ม)

มีมุมด้านล่างริมโขง บรรยากาศยามเย็น สบาย