รูปภาพ - ลดา กระบี่ เรสซิเดนซ์

อีกมุมนึงภายในห้องค่ะ