Pookhang full

น้ำตกปูแกง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลาง ไหลผ่านโขดหินที่เป็นเพิงผา สวยงามแปลกตา น้ำตกแต่ละชั้นห่างกันไม่มาก สายน้ำไม่แรงจนเกินไป พื้นหินไม่ลื่น มีอ่างและวังน้ำให้ลงเล่นน้ำ เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อของ อ.พาน และเป็นส่วนหนึ่งของ อช.ดอยหลวง

Contact :

053-609042

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

เปิดให้เข้าชมทุกวัน

All Reviews (1)

ภวิษย์พร ชาติพัฒนางกูร
2013-05-11 15:19:41

ประวัติความเป็นมาของน้ำตกปูแกง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอพาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เป็นน้ำตกที่มีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อย และถ้ำมากมายในบริเวณน้ำตก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง มีจำนวน 9 ชั้น สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอพานแห่งนี้ตั้ง.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion