Wat Mon Phraya Chae

วัดม่อนพระยาแช่ เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง มาช้านานแล้ว เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี ฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อ แต่ที่นี่มีประวัติที่น่าสนใจ น่าศึกษาหาความรู้ และเนื่องจากที่วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ เห็นควรจะช่วยกันอนุรักษ์ รักษาไว้ ให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง เพื่อลูกหลานสืบไปค่ะ

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 5:00 AM - 6:30 PM
Tuesday 5:00 AM - 6:30 PM
Wednesday 5:00 AM - 6:30 PM
Thursday 5:00 AM - 6:30 PM
Friday 5:00 AM - 6:30 PM
Saturday 5:00 AM - 6:30 PM
Sunday 5:00 AM - 6:30 PM

All Reviews (2)

จู้จุ ผู้น่ารัก
2015-07-20 14:51:44

ไปมาแล้วคะสำหรับวัดนี้ ภายในเงียบสงบมาก จริง ๆ ก็เงียบมาตั้งแต่ทางเข้าวัดแล้วคะ เพราะต้องผ่านป่าเข้ามาพอสมควรคะ ภายในบริเวณมีพื้นที่กว้างขวาง ที่พลาดไม่ได้เลยคือ การเดินขึ้นเขา เพื่อขึ้นไปนมัสการพระธาตุ ระยะทางแบ่งออกเป็น 3 ขั้นคะ ขั้นที่ 1 คือ บันไดนาค มีทั้งหมด 182 ขั้น ต่อขั้นที่ 2 มีบันไดรวม .. Read more

KookKai Kook
2013-05-20 15:15:22

วัดม่อนพระยาแช่ ตั้งอยู่บนม่อนสูงชื่อไก่เขี่ย หรือเรียกอีกอย่างว่าดอยยัสสะกิตติ เขลางค์บรรพต ตั้งอยู่ที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สร้างเมื่อ พ.ศ.2353 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2501 มีเนื้อที่กว่า 350 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง แต่การเดินทางก็ไม่ได้ลำบากอะไรค่ะ

ส.. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Discussion