รูปภาพ - อามีน อาหารมุสลิม

ผู้คนมุสลิม เข้าร่วมละหมาดในมัสยิด ในวันศุกร์