รูปภาพ - บ้านไร่เชิญมา รีสอร์ท

บ้านหลังใหญ่ รองรับการเข้าพักเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ภายในมี 2 ห้องนอน