รูปภาพ - บ้านไร่เชิญมา รีสอร์ท

บรรยากาศช่วงหน้าฝน ทุกอย่าวเขียวสด อากาศโปร่งโล่งสบาย