Sunken Temple

ในอดีตเป็นวัดวังก์วิเวการามเดิมที่หลวงพ่ออุตตมะและชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยง และมอญได้ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2496 ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสาย คือ แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำ รันตี ไหลมาบรรจบกัน ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้าง เขื่อนเขาแหลมทำให้น้ำท่วมตัวอำเภอสังขละบุรี เก่ารวมทั้งวัดนี้ ด้วย หลวงพ่อจึงได้ย้ายมาสร้างวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมานาน นับสิบปี ใน ช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม-เมษายน น้ำจะลดจนตัวโบสถ์โผล่พ้นน้ำทั้งหมด สามารถนั่งเรือชมและขึ้นไป เดิน เที่ยวชมโบสถ์ได้ ท่านสามารถล่องเรือชมบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งจะพบวิถีการดำเนินชีวิตของ ชาวมอญ และสามารถเห็นยอดเจดีย์ พุทธคยาระหว่างการล่องเรือ ในช่วงน้ำมาก น้ำจะท่วมสูงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงยอด ของโบสถ์เท่านั้นที่โผล่ให้เห็น ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ มีเสน่ห์จนกลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว Unseen Thailand ในชื่อ เมืองบาดาล

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

Keng Amatawat
2014-06-19 16:23:13

วัดวังก์วิเวการามจมไปกับสายน้ำมาหลายปี ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่จัดเป็น Unzeen ของอำเภอสังขละบุรี แนะนำให้ไปช่วง มี.ค.- เม.ย. เพราะระดับน้ำจะลดลงและสามารถเข้าไปชมโบสถ์ภายในวัดได้ ลวดลายแสนวิจิตรของวิหารแห่งเมืองใต้บาดาล จนถูกขนามให้เป็น Unseen Thailand และถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ข.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (2)

หนีกรุงไปเที่ยวกาญจน์ กับ 9 Unseen เมืองกาญจน์ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

หลงรักประเทศไทย กับ 9 ความอัศจรรย์ที่คุณต้องทึ่ง

Discussion