พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย ตั้งอยู่ที่วัดมหาชัย อยู่ในเขตตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เก็บรักษารวบรวมโบราณวัตถุมากมายโดยความริเริ่มของพระอาริยานุวัตรเขมจารี เจ้าอาวาสวัดมหาชัย(เดิม) ที่พยายามรวบรวมวรรณคดีภาคอีสาน พระธรรมใบลาน ตลอดจนวัตถุโบราณจำนวนมาก เช่น ใบเสมาหิน พระพุทธรูปสมัยโบราณ ตู้พระธรรม มาจัดแสดงและก่อตั้งเป็น”ศูนย์วัฒธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”ขึ้นในปี พ.ศ.2513 และในปี 2525 กรมการศาสนาได้พิจารณาเห็นว่าพระอาริยานุวัตร เขมจารี เจ้าอาวาส ได้พัฒนาให้วัดมหาชัยมีบทบาทในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่วัดมหาชัยเป็นแห่งแรกของประเทศ พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่มีคุณค่าและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลติดต่อ :

0 4377 7561

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัส 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

แสดงความคิดเห็น