BANGBAO BAY LIGHTHOUSE

ลักษณะเป็นสะพานปูนที่ยื่นออกไปในทะเล ตรงสุดปลายสะพานจะมีประภาคารตั้งโดดเด่น โดยมีอาคารสีขาวตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าและน้ำทะเลสีฟ้าสด ที่มีความสวยงามและน่าสนใจ

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

YooHoo Ha
2014-01-28 17:19:37

บางเบ้า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างในฝั่งตะวันตกคู่กับอ่าวสลักเพชร โดยสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านจะทำอาชีพชาวประมงขนาดเล็กตามชายฝั่ง มีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย บริเวณหมู่บ้านมีหาดทรายที่สวยงาม และเป็นที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ แต่ที่โด่งดังมากจะเป็นปลาหมึกหอม มีชุกมาก และสดมากจริงๆ คะ

ปัจจุบันหมู่บ้า.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion