คริสต์จักรตรัง

คริสตจักรตรัง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ ถนนห้อยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นับจากวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๑๕ มีพิธีถวายอาคารโบสถ์ถาวรของคริสตจักรตรัง มีอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าข้างหน้าว่า “วิหารคริสตศาสนา สร้าง ค.ศ. ๑๙๑๕”แต่เดิมนั้นหอระฆังเป็นเพียงดาดฟ้ามีลักษณะคล้ายกับป้อมทหารสมัยโบราณหลังจากนั้นมีปรับปรุงใหม่ เนื่องจากระฆังที่อยู่ในหอระฆังชั้นที่สองดังก้องมากเกินไปจึงเพิ่มชั้นบนขึ้น ปัจจุบันมีนายพรสรวง จิตแจ้ง เป็นศิษยาภิบาล

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม , เหมาะสำหรับเด็ก

บทความที่เกี่ยวข้อง (1)

9 โบสถ์คริสต์สุดงาม ในเมืองไทย!

แสดงความคิดเห็น