รูปภาพ - แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

มุมจากร้านตวงตองแคนยอนวิว