ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาบายศรี

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาบายศรี ชุมชนตำบลเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ตามสภาพของสังคมเกษตรกรรม "ชาวสวน" ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชน และการสั่งสมภูมิปัญญาในการทำสวนผลไม้มาอย่างยาวนาน ทั้งพืชพันธุ์ผลไม้พื้นบ้านเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 100 ปี ที่ยังมีให้เห็น อาทิ ทุเรียนโบราณสถาน เงาะพันธุ์พื้นบ้าน ลางสาด มังคุด มะปราง สละ ฯลฯ รวมถึงสมุนไพรพื้นบ้านด้วย

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

เปิดให้บริการทุกวัน

แสดงความคิดเห็น