แบมบู พิงค์ เฮาส์

หมู่บ้านผาหมอน 7 กิโลเมตรจากทางแยกประมาณกิโลเมตรที่22เลยน้ำตกสิริธารไปนิดหน่อย พวกเราคงรู้จักกันดว่ามีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนที่ได้รบก่ารก่อตั้งโดยหมอบุญส่ง เลขะกุล เป็นหมู่บ้านปกาเกอะญอเล็กๆที่มีเสน่ห์อย่างมากโดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนที่สมถะเรียบง่ายที่สามารถพึ่งตัวเองได้ เมื่อ30กว่าปีก่อนที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีการปลูกฝิ่นหลังจากทำนาเป็นรายได้หลัก แต่หลังจากการสมเด็จย่าและในหลวงชีวิตของชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนไป การปลูกฝิ่นได้ถูกยกเลิกไป มีโครงการหลวงเริ่มมีการปลูกกาแฟและพืชทดแทนหลายชนิดี่จนถึงปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่มันค่อยๆคืบคลานมาอย่างช้าๆ ชาวบ้านได้มีโอกาสปะทะสังสรรค์กับสังคมภายนอกชาวบ้านหลายคนได้มีโอกาสทำงานในโครงการหลวงและมีวิถีการครองชีพที่ดีขึ้น จากการกลมเกลียวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสงบเป็นมิตรกับแขกผู้มาเยือน หน่วยงานรัฐบาล ได้เสนอให้ทางหมู่บ้านจัดการท่องเที่ยวแต่ตอนแรกชาวบ้านลังเลและปฏิเสธเนื่องจากกลัวว่าวิถีชีวิตพวกเขาจะเปลี่ยนไป จึงได้มีการทำวิจัยโดยทุนของสกว.ถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกือบ10ปีต่อมาชาวบ้านได้ตกลงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างงานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นี่คือที่มาของ Bamboo Pink House

Bamboo Pink House บ้านสีชมพูที่สร้างด้วยหัวใจชาวปกาเก่อญอ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ชาวชุมชนหมู่บ้านผาหมอนได้เริ่มทำการวิจัยเพื่อหารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยได้รับงบประมาณส่งเสริมการวิจัยจากทางภาครัฐ ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบเพื่อให้บ้านพัก อยู่อย่างอิสระ ไม่ปะปนกับชุมชน เพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งใหม่ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน จึงสร้างบ้านอยู่นอกเขตชุมชน แต่เน้นการออกแบบที่ยังคงมีเอกลักษณ์จากวัสดุท้องถิ่นผสมผสานกับวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ จึงเป็นที่มาของ “Bamboo Pink House” โดยคุณสุรสิทธิ์ ดลใจไพรวัลย์ ผู้ออกแบบและลูกหลานปกาเก่อญอ ได้วางแปลนบ้านให้มีสามารถใช้สอยได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

หากมองจากโครงสร้างของบ้าน ภายนอกจะดูคล้ายคลึงกับบ้านในท้องถิ่นทั่วไป แต่สำหรับประโยชน์ใช้สอย มีการแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน อย่างที่บ้านเรือนชาวบ้านท้องถิ่นไม่มี คือ เป็นแบบกึ่งบ้านชาวบ้านกับกึ่งบ้านพักโรงแรม ลักษณะบ้าน 2 ชั้น ชั้นล่างมีห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง ห้องนอน 1 ห้อง ชั้นบนมีห้องนอนที่มีห้องนั่งเล่นในตัว 1 ห้อง และระเบียงกว้างให้ชมนาขั้นบันไดสีเขียวขจีอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

น่าสนใจกว่าโครงสร้าง คือกระบวนการก่อสร้างบ้าน ที่ชาวชุมชนผาหมอนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้าง โดยจำนวนวันที่ลงแรง แปรผันเป็นจำนวนหุ้นใน Bamboo Pink House ที่แต่ละคนจะได้รับเป็นเงินปันผลในแต่ละปี

ระบบการการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอนตั้งอยู่บนพื้นฐานขีดความสามารถของชุมชน และเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกันมาเป็นเจ้าของ การเชื่อมสู่โลกภายนอกนั้นก็คือมีการทำงานร่วมกับบริษัททัวร์ต่างชาติซึ่งเป็นฝ่ายการตลาด โดยที่ชุมชนไม่ต้องหาตลาดเอง แต่ชุมชนมีเงื่อนไขมิให้บริษัทละเมิดกฎข้อบังคับของชุมชน บริษัทต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียงที่ชุมชนได้จัดตั้งไว้ แต่ชุมชนเองก็ไม่ได้ปิดกั้นการแสดงข้อคิดเห็นและให้ความเคารพต่อเพื่อนพันธมิตรทางการตลาดและให้ความเคารพต่อผู้มาเยือน

Bamboo Pink House คือส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่ออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่สภาพแวดล้อมและไม่ขัดกับวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเก่อญอ

ข้อแนะนำ : หากชื่นชอบความเขียวชะอุ่มของนาขั้นบันได ควรเข้าพักช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม เพราะเป็นฤดูฝน นาข้าวจะเขียวขจีสวยงามมาก สำหรับอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี และควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 เดือน

บทความจาก : http://www.scgexperience.co.th

ข้อมูลติดต่อ :

081-1664344 คุณสุรสิทธิ์

ระดับราคา :

฿฿฿฿ (1,001-5000 บาท)

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม

แสดงความคิดเห็น