รูปภาพ - ทะเลขวัญสมุทร โฮมเสตย์

เทียบขนาดปูกับขวดเครื่องดื่มครับ