Nergara

ร้านเนอร์ฆารา เป็นร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่ง ส่วนเมนูที่สร้างชื่อให้กับทางร้านเป็นอย่างมากและมีคนพูดถึงกันมากก็คือ โรตีต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรตีมะพร้าว โรตีทิสชู่ โรตีมะตะบะ โรตีซาร์ดีน โรตีกุ้ง โรตีภูเขาไฟ ร้านนี้เปิดบริการตั้งแต่เวลา 9:00 - 23:00 น. บรรยากาศภายในร้านสบายๆนั่งชิวๆ รับลมเย็นๆ

Contact :

074-722-281,  087-292-8798
https://www.facebook.com/433521746689795

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 9:00 AM - 11:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 11:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 11:00 PM
Thursday 9:00 AM - 11:00 PM
Friday 9:00 AM - 11:00 PM
Saturday 9:00 AM - 11:00 PM
Sunday 9:00 AM - 11:00 PM

All Reviews (1)

พาไป เที่ยวที
2014-11-22 12:40:15

ร้านเนอร์ฆารา ตั้งอยู่ที่ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ  อ. เมือง จ.สตูล ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลสตูลค่ะ เป็นร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่ง ส่วนเมนูที่สร้างชื่อให้กับทางร้านเป็นอย่างมากและมีคนพูดถึงกันมากก็คือ โรตีต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรตีมะพร้าว โรตีทิสชู่ โรตีมะตะบะ โรตีซาร์ดีน โรตีกุ้ง โรตีภูเขาไฟ เมนูที่กล่.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ