Ban Nai Soi

หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านในสอย เป็นหมู่บ้าน กะเหรี่ยง ตั้งอยู่ที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ ที่มีชาวกระเหรียง ยังคงใช้ชีวิต และดำรงค์การเป็นอยู่ โดยยืนคู่กับวัฒนธรรมดังเดิม โดยยังไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การกินอยู่ การใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อม จึงทำให้ ที่แห่งนี้ ยังคงเป็นสถานที่ สวยงาม และน่าค้นหา

Contact :


Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (1)

KookKai Kook
2015-01-18 21:59:34

หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านในสอย เป็นหมู่บ้านใหญ่ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หากใครได้มาเที่ยว ก็จะต้องขอได้มาเยี่ยมเยียน ชาวกระเหรียง ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคน มีความรู้สึกถึงความแปลก เนื่องจาก การที่มีห่วงสีทอง หลายห่วงใส่ต่อกันยาว ที่คอ ทำให้รู้สึกถึงความทรมาณ ว่านี่หรือคือธรรมชาติ นี่คือวัฒนธรรม.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion