Dokkun Street

Contact :

043-227714-6

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

กุมภาพันธ์ - เมษายน

All Reviews (1)

Twenty - Four October,,,
2015-02-16 18:20:03

“ดอกคูณหรือดอกราชพฤกษ์ " เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ออกดอกในช่วงหน้าร้อน ดอกไม้มงคลชนิดนี้มีดอกสีเหลืองอร่ามที่ลักษณะเป็นช่อย้อยลงมาจากต้น เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อน สองฝั่งข้างถนนบริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะกลายเป็นถนนสีเหลื่องเฟื่องฟูสดใสพร้อมรับบรรยากาศวันสงกรานต์ กลายเป็นความน่าหลงใหลภายในพริบต.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion