Pa wan @ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

ป้าวรรณา เป็นร้านขนมหวานในโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย มาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชาวอัมพวา ตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวา ใกล้ตลาดน้ำอัมพวา

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Video Clip

All Reviews (1)

JiRa MoNDay
2015-02-18 15:13:23

มาเที่ยวอัมพวาทีไร ฉันเป็นต้องตรงปรี่เข้าหา "ร้านป้าวรรณ ขนมไทย" เป็นแห่งแรกทุกที กินมาหลายปีแล้วร้านนี้ ติดใจในรสชาติขนมไทยแสนอร่อยนี่แหละ และแล้วรายการครัวคุณต๋อยก็ชวนเจ้าของร้านมาออกรายการจนได้


บรรยากาศ - เป็นร้านขนมไทยตั้งอยู่ในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ บรรยากาศไทยๆ มีการจัดแสดงวิถีไ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion