รูปภาพ - แม่ทองย้อย , เขาย้อย

พุทรากวน (ภาพจาก FB - ครัวคุณต๋อย)