Wat Klang

วัดกลาง ตำบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๕๒ สมัยพ่อขุนบางกลางท่าว หรือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พระร่วงเจ้าแห่งราชวงศ์พระร่วง พระบิดาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อครั้งเป็นพ่อเมืองบางยาง ได้สร้างวัดกลางขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในสมัยนั้น ต่อมาพ่อขุนบางกลางท่าว และพระสหายคือ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ได้ยกทัพไปตีกรุงสุโขทัยจากขอมสำเร็จ และได้ปราบดาภิเษกพ่อขุนบางกลางท่าวขึ้นเป็น "พ่อขุนศรีอินทราทิตย์" ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ครองราชเป็นกษัตริย์กรุงสุโขทัย จึงเป็นวัดที่พ่อขุนบางกลางท่าวทรงสร้างไว้ ณ ใจกลางเมืองบางยางเดิม พุทธลักษณะพระลีลา
กรุวัดกลาง เป็นพระลีลาที่เยื้องก้าวหันไปทางขวา ก้าวเดินด้วยพระบาทขวา เขย่งพระบาทซ้าย ประทับยืนอยู่บนฐานบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นเหนือพระอุระ ในลักษณะกรีดนิ้ว พระพักตร์ก้มและเอียงไปทางขวา แขนและมือซ้ายทอดด้านข้างลำพระองค์ /อ้างอิง/หนังสือ "นครสรลวงสองแคว เมืองพระพิศณุโลกย์" "พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์ ผู้สร้างชาติไทย" โครงการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕๕๔ (รางวัลที่ ๑ งานกองบิน ๔๖)

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 7:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 7:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 7:00 AM - 6:00 PM
Thursday 7:00 AM - 6:00 PM
Friday 7:00 AM - 6:00 PM
Saturday 7:00 AM - 6:00 PM
Sunday 7:00 AM - 6:00 PM

All Reviews (1)

Keng Amatawat
2015-03-02 14:57:14

ครั้งนี้ผมอยู่พิษณุโลกครับ ทริปก่อนๆที่ผ่านมาเน้นเที่ยวหนักไปทางเชิงธรรมชาติ วันนี้ขอเที่ยวเกี่ยวกับศาสนากันหน่อย ไม่ต้องเสียเวลา..เริ่มจากวัดกลางกันเลย วัดกลางวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครไทย มีอุโบสถ์เก่าแก่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ คือ พระพุทธรูปสำริดศิลปะสมัยสุโขทัย และพระพ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion