Namkhem

เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีความแปลกแตกต่างไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ จนเป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวว่า มี “ความอัศจรรย์” เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสายน้ำที่ไหลจากคลองน้ำเค็มลงไปสู่ยังพื้นที่ด้านล่าง แทนที่จะเป็นสายน้ำที่ไหลจากภูเขาน้ำจืดอย่างที่เห็นกันโดยทั่วไป จนได้รับการเรียกขานจากชาวบ้านแถวนั้นในชื่อที่เข้าใจกันง่ายๆ ว่า “น้ำตกน้ำเค็ม”

Contact :

0-7520-4705-6

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

All Reviews (1)

** NokLek ***
2015-03-25 19:08:40

น้ำตกแห่งนี้พบว่า ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ สมบูรณ์ สลับกับโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ นานา บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ของพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสำราญ และหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งกระบือ ช่วงรอยต่อกับตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ภายใต้การดูแลข.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion