Museum of H.R.H. Prince Chumphon Khet Udomsak

พิพิธภัณฑ์พลเรือเอกฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยรวมถึงประวัติของพระองค์ท่านในด้านต่าง ๆ ไว้ด้วยสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จะอยู่ภายในสวนกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบหรือที่เรียกกันในชุมชนว่าหนองตะเคียนภายในสวนนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์แล้ว ก็ยังศาลกรมหลวงชุมพรที่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชาวบ้านในพื้นที่ด้านหน้าพิพิธภัฑณ์จะเป็นพระรูปของเสด็จในกรมฯ และเสาธงแบบทหารเรือ พร้อมส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง ที่ประกอบไปด้วย สมอเรือ , รูปปั้น และปืนใหญ่โบราณ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นอาคารชั้นเดียว แบ่งออกเป็น 3 อาคารดัวยกันคืออาคารอาภากรอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอาคารหมอพรโอบล้อมพระอนุสาวรีย์เป็นรูปครึ่งวงกลม

อาคารหลังแรกคืออาคารอาภากรเป็นอาคารที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติของเสด็จเตี่ยตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนกระทั่ง เข้ารับราชการทหารเรือ โดยจะประกอบไปด้วยรูปภาพของพระองค์ และสิ่งของเครื่องใช้ประจำพระองค์ เช่น กระบี่ ปืน กรับที่ใช้ในการขับเสภา เครื่องเสวย เครื่องแบบประจำพระองค์ฯลฯอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์แสดงประวัติของพระองค์ เมื่อครั้งทรงรับราชการทหารเรือ , ข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และอุปกรณ์เดินเรือที่เป็นของส่วนพระองค์

อาคารสุดท้ายคืออาคารหมอพรเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของ หลังจากที่ทรงลาออกจากราชการ แล้วหันมาศึกษาวิชาการแพทย์ และรักษาประชาชนจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักันในนามหมอพรโดยในอาคารนี้จะจัดแสดงตำรายาต่าง ๆ หินบดยา ล่วมยาหรือกล่องยา ไม้ตะพดประจำพระองค์ ตำราดูลักษณะม้า และตัวอย่างสมุนไพรที่พระองค์นำมาประกอบเป็นยารักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป และมีวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์ด้วย

Categories :

Tourist Attraction / Museum

Contact :

0 3843 7112

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 5:00 PM
Thursday 8:00 AM - 5:00 PM
Friday 8:00 AM - 5:00 PM
Saturday -
Sunday -

Featured :

Parking , Good for Group , Good for Kids

All Reviews (1)

apipat meejaiman
2015-04-09 11:19:09

เป็นที่ทราบกันดีครับเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันได้ก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพร ครั้งหนึ่งได้เคยไปสักการะมาครับ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ภายในมีการจั.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion