รูปภาพ - ร้านตะนาวศรี , กาญจนบุรี

ร้านตะนาวศรียินดีต้อนรับค่ะ