รูปภาพ - ร้านตะนาวศรี , กาญจนบุรี

โต๊ะบุฟเฟ่อาหารของเราค่ะ