รูปภาพ - ร้านตะนาวศรี , กาญจนบุรี

โต๊ะรับประทานอาหารทั่วไปค่ะ