รูปภาพ - ร้านตะนาวศรี , กาญจนบุรี

บริเวณด้านหน้าร้านค่ะ