รูปภาพ - ร้านตะนาวศรี , กาญจนบุรี

บรรยากาศโต๊ะรับประทานอาหารมุมเปิดหลังคาค่ะ