รูปภาพ - ญ้อภูไท (มอใหม่ มหาสารคาม)

นักร้องเสียงดี อาหารอร่อย แซบนัว ไม่รอนาน