รูปภาพ - ร.ริมน้ำ

ที่นั้งส่วนตัวๆแบบซุ้มริมน้ำ เย็นสบายๆ