Wat Hin Thaen Lamphachi

วัดหินแท่นลำภาชี ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี อีกหนึ่งวัดที่สวยงามของจังหวัด มีอุโบสถบนสำเภาแก้ว สีขาว ประดิษฐานอยู่บนเรือหงส์ มีรูปปั้นของสมเด็จพระพุฒจารย์โตสีทององค์ใหญ่ด้านหน้าวัด สำหรับความหมายของโบสถ์แก้ว ประดิษฐานอยู่บนเรือหงส์นั้น สีขาวของโบสถ์ หมายถึงกระจกขาว หมายถึง พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่เปล่งประกาย ไปทั่วโลกมนุษย์และจักรวาล ส่วนเรือสุพรรณหงส์ หมายถึงการนำพามนุษย์ข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ภายในอุโบสถมีพระประธาน ชื่อสมเด็จพุทธรัตนมุนีศรีโสธร ที่ล้อมรอบด้วยอสีติมหาสาวก หรือพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ 80 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดอัญเชิญญาณจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศมาประดิษฐานไว้ในส่วนพระเกศ

Contact :

085-2964691, 062-1935991

Price Range :

- ( Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ