รูปภาพ - คลิ๊ฟ ซีวิว เรสเตอร์รอง , พัทยา บนเขาพระวิหาร