รูปภาพ - ไก่ย่างเขาสวนกวางเชียงใหม่ ประเสริฐแลนด์

ไก่ย่างเขาสวนกวางเชียงใหม่ ประเสริฐแลนด์