รูปภาพ - ฮาร์เบอร์ พัทยา

และโซนสุดท้าย Haber Land ไม่จำกัดเวลาเล่นได้ทั้งวัน โซนนี้กว้างมากมีหลากหลายมุมให้เลือกเล่นค่ะ