รูปภาพ - ฮาร์เบอร์ พัทยา

โซนที่ 2 Little Land มีเวลาจำกัดเช่นกันค่ะ 1ชั่วโมงครึ่ง เป็นโซนเปิดใหม่ ตัวต่อยักเด็กๆเพลินกันเลยมีเด