รูปภาพ - ฮาร์เบอร์ พัทยา

โซนแรกที่ไปก็จะเป็น Snow Land มีเวลาจำกัดอยู่ที่ 1 ชั่วโมงครึ่งค่ะ